Forretningsbetingelser for skolefrugt.

Gældende handelsbetingelser pr. 01.01.2010.

Rettigheder

Alle rettigheder vedrørende websiden tilhører Firmafrugt ApS. Indholdet på hjemmesiden, herunder billeder og tekst må ikke kopieres, uploades eller andet uden skriftlig aftale med Firmafrugt ApS.

Indgåelse af aftale

Endelig aftale mellem kunden og Skolefrugt ApS anses for indgået, når ordren er modtaget hos Skolefrugt ApS. Det forudsættes at betaling er gennemført og modtaget hos Skolefrugt ApS, og at kunden har modtaget en kvittering pr. mail herom.

Inden gennemførsel af ordren vil kunden få oplyst for hvilken periode aftalen er indgået, samt det beløb der skal betales. Produktet bliver leveret til den skole, som du har oplyst under personlige data. Skolefrugt ApS er ikke ansvarlig for forhold, der måtte indtræffe, efter frugten er leveret til skolen. Som udgangspunkt er købet bindende for den periode anført på kvitteringen, idet forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ikke omfatter køb af fødevarer. Ved skoleskift kan ordningen overføres til den nye skole, såfremt denne skole har indgået aftale med Skolefrugt ApS om levering af frugt. 

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og inkl. moms. Den gældende pris er den, der på dagen for bestillingen er angivet på Skolefrugt ApS´s hjemmeside, og som fremgår af den modtagne kvittering. Såfremt du tilmelder dig midt i en periode, betaler du kun for de skoledage, der er tilbage af skoleåret. Pr. 1.1.2015 vil gebyrer fra Nets blive pålagt og vil blive oplyst som en del af den samlede pris. Skolefrugt ApS forbeholder sig retten til at justere priser og gebyrer.

Hvad dækker en skolefrugtordning

En skolefrugtordning dækker levering af 1 stk. økologisk skolefrugt på skoledage i et halvt eller helt skoleår ad gangen. Skolefrugtdagene fremgår af skolefrugtkalenderen, som kan ses på www.skolefrugt.com. Hvis du har tilmeldt dig automatisk betaling, accepterer du, at Skolefrugt ApS automatisk fornyer dit barns skolefrugtordning ved at trække et beløb svarende til prisen for et halvt skoleår. På den måde sikrer du, at dit barn får skolefrugt alle skoledage.

Ændring af betalingskort

Hvis du er tilmeldt automatisk betaling og får nyt betalingskort, vil din betaling ikke gå igennem. Du skal derfor genbestille på hjemmesiden og tilmelde dit nye betalingskort til automatisk betaling.

Opsigelse

Hvis du ikke er tilmeldt automatisk betaling, så slutter dit barns skolefrugtordning automatisk ved leveringsperiodens udløb. Den automatiske betaling kan når som helst fravælges, når du logger ind på hjemmesiden - så afsluttes skolefrugtordningen ved leveringsperiodens udløb. Du kan også sende en mail til mail@skolefrugt.com med dit barns navn, skole og klasse. Hvis du ønsker at stoppe midt i en periode, koster det 25 kr. i administrationsgebyr. Opsigelse midt i en leveringsperiode skal ske med et varsel på mindst 8 dage til en mandag - med undtagelse af de sidste 20 skoledage inden sommerferien, hvor opsigelse ikke er mulig.

Reklamation

Ved reklamation kontaktes vores kundeservice inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opstået. Såfremt et produkt udebliver, eller ikke lever op til vores kvalitetsmæssige standarder, forbeholder Skolefrugt ApS sig retten til at levere et passende erstatningsprodukt, såfremt dette er muligt.

Force majeure

Skolefrugt ApS er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, krig, brand, strejke hos vores leverandører, lock-out eller vejrlig og naturkatastrofer.

Betaling

Betaling sker med følgende godkendte betalingskort:


Beløbet trækkes, når ordren er godkendt og afsendt af kunden. Skolefrugts betalingsløsning er baseret på SSL-standarden. Dette betyder, at de oplysninger, der bliver afgivet i forbindelse med betalingen, beskyttes ved hjælp af kryptering under overførelsen fra kunden til Skolefrugt ApS.

Registrerings- og persondatapolitik

Når kunden registrerer sine personlige oplysninger via Skolefrugts hjemmeside, benyttes disse oplysninger alene med det formål, at Skolefrugt kan behandle og sikre, at dit barn får leveret frugt på den rigtige skole og som dokumentation for tilmelding og betaling i vores bogholderi. Indsamling og håndtering af personlige oplysninger sker i overensstemmelse med Persondataloven. Dataansvarlig er Skolefrugt ApS.

Kundeservice

Har du spørgsmål vedrørende disse betingelser kontakt venligst Skolefrugt ApS på mail: mail@skolefrugt.com